Family Sharing.
حالا میتوانید تمام اطلاعات خود را با افراد خانوادهتان به اشتراک بگذارید.

Family Sharing یک روش جدید برای ایجاد توازن در زندگی دیجیتالی خانواده شماست. تا ۶ نفر از اعضای یک خانواده میتوانند از طریق Family Sharing خریدهای خود از فروشگاههای اپل را بدون بهاشتراکگذاری اطلاعات حساب خود، برای همدیگر به اشتراک بگذارند. میتوانید از طریق همان حساب قبلی خود برای خانوادهتان خرید کنید، یا از روی دستگاه خود خریدهای فرزندانتان را کنترل کنید. تصاویر، تقویمی خانوادگی و مواردی دیگر را به اشتراک گذاشته تا با سایر اعضا را در ارتباط باشید.

حالا "یک خانواده بودن" مزایای بسیاری را خواهد داشت.

هنگامی که Family Sharing را تنظیم کردید اعضای خانواده به سرعت به آهنگها، فیلمها، نمایش های تلویزیونی، کتابها و نرمافزارهای سایر اعضا دسترسی پیدا خواهند کرد. به راحتی میتوانید آنها را دانلود کنید، بدون اینکه نیازی به استفاده از نام کاربری و رمز عبور حساب اپل خود داشتهباشید.

Music. Movies. Books. Apps. Just think of all the great content you can share.

موسیقی. فیلم. کتاب. نرمافزار. فقط به تمام اطلاعات فوقالعادهای که میتوانید به اشتراک بگذارید فکر کنید.

Family Sharing جمعآوری و اشتراکگذاری خاطرات خانوادگی را بسیار آسان و جذاب میکند. به صورت خودکار یک آلبوم مشترک را در تصاویر شما ایجاد کرده تا شما بتوانید تصاویر، ویدئوها و نظرات خود را در آن قرار دهید. همه اطلاعات بر روی دستگاههای اعضا بهروز خواهد شد. بنابراین همواره تصاویر سفرها، جشن تولدها و خاطرات شیرین خانوادگی در دسترس شما خواهند بود.

تمام اعضای خانواده میتوانند در آلبوم مشترک نقش داشتهباشند.

حالا به سادگی میتوانید به یکی از آن خانوادههای بابرنامه تبدیل شوید. یک تقویم مشترک خانوادگی به معنی داشتن یک خانواده شاد و بابرنامه است. حالا همه افراد خانواده میتوانند رویدادهایی را به تقویم اضافه کنند. میتوانید همچنین یادآورهایی را تنظیم کرده تا درست در زمان یا مکان مقرر بر روی دستگاههای همه اعضا ظاهر شود. بنابراین همه از برنامهریزیهایی که برای خانواده انجام دادهمیشود مطلع خواهند شد.

از محل اعضای خانواده خود بر روی نقشه مطلع شوید.

Family Sharing به شما اجازه میدهد محل خود را بر روی نقشه برای همدیگر به اشتراک بگذارید. حالا بسیار سادهتر از گذشته میتوانید از محل اعضا باخبر شوید. اگر میخواهید کاری را بیخبر انجام داده و یکی از اعضا را شگفتزده کنید نیز کافیست محل خود را بر روی نقشه مخفی کرده و کار خود را انجام دهید.

دستگاههای گمشده اعضا را پیدا کنید.

یافتن دستگاههای گمشده اعضای خانواده حالا حتی آسانتر است، زیرا حالا همه میتوانند کمک کنند. با وجود Find My iPhone هرکدام از اعضا میتوانند با استفاده از دستگاه خودشان دستگاه گمشده را ردیابی کرده و باعث شوند که دستگاه گمشده صدایی را منتشر کرده و یافته شود (حتی اگر دستگاه گمشده در حالت بیصدا باشد). اگر نمیخواهید دستگاهتان ردیابی شود نیز کافیست اشتراکگذاری محل را در آن غیرفعال کنید.

به راحتی محدودیتهایی را بر روی دستگاههای فرزندان خود ایجاد کنید.

حالا والدین کنترل بیشتری بر روی دستگاههای فرزندانشان دارند و در عین حال فرزندان احساس آزادی بیشتری خواهند کرد. این یک معجزه از طرف والدین نیست، بلکه فقط Family Sharing است. از طریق یک کارت اعتباری خریدهای خانواده خود را انجام داده و لذت ببرید. قابلیت Ask to Buy را فعال کرده تا فرزندان قبل از انجام خریدهای خود از شما اجازه بگیرند. میتوانید حتی برای کودکان زیر ۱۳ سال نیز حساب کاربری اپل ایجاد کرده تا آنها هم بتوانند خرید کنند.

برای خرید از شما اجازه خواهند گرفت.

قبل از اینکه فرزندانتان خریدی را انجام دهند، باید از شما اجازه بگیرند.

از هرجایی میتوانید پاسخ دهید.

یک اعلام بر روی دستگاه شما ظاهر شده تا آن را پس از بررسی، تایید و یا رد کنید.

To learn more about Family Sharing, read our guide