iCloud Drive. تمام اطلاعات،
بر روی همه دستگاهها.

حالا می‌توانید اسناد دلخواه خود را بر روی دستگاه دلخواه خود ویرایش کنید. زیرا با وجود iCloud Drive میتوانید با اطمینان کامل تمام اطلاعات خود را بر روی سرور iCloud ذخیره کرده و از روی آیفون، آیپد، آیپادتاچ، مک و ویندوز به آنها دسترسی داشتهباشید.

ذخیرهسازی اطلاعات در iCloud بسیار ساده است.

برای ذخیرهسازی اطلاعاتتان در iCloud کافیست آنها را بر روی پوشه iCloud Drive در سیستمعامل یوسمیتی مک و یا ویندوز ۷ یا جدیدتر، بکشید و رها کنید. یا اینکه در یکی از نرمافزارهای iOS که iCloud در آن فعال شدهاست، پروندهای را باز کنید. سپس میتوانید بر روی همه دستگاههای خود به آن اطلاعات دسترسی داشتهباشید.

ویرایشهایی که بر روی یک دستگاه انجام میدهید بر روی سایر دستگاهها نیز ظاهر میشود.

با وجود iCloud Drive همواره به آخرین نسخه اسناد خود بر روی همه دستگاههایتان دسترسی خواهید داشت. برای مثال میتوانید متن سخنرانی خود را بر روی مک ویرایش کرده و ویرایشهای نهایی را بر روی آیپد ادامه دهید. تمام تغییرات بر روی همه دستگاهها بهروز خواهند شد.

کار خود را از روی یکی از نرمافزارها آغاز کنید و تغییرات نهایی را بر روی نرمافزاری دیگر انجام دهید.

نرمافزارها حالا میتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند، به این معنی که حالا میتوانید یک پرونده یکسان را در نرمافزارهای مختلفی مشاهده و ویرایش کنید. برای مثال میتوانید یک نقاشی را در نرمافزاری مربوط به طراحی رسم کنید، سپس آن را در نرمافزار دیگری باز کرده و رنگ‌آمیزی کنید. یا اینکه نموداری را در نرمافزاری ایجاد کرده و در نرمافزار دیگری به کار ببرید. دیگر نیازی به کپی کردن یا وارد کردن تمام اسناد از یک نرمافزار به دیگری وجود ندارد. این یک روش کاملا جدید ارتباطی میان نرمافزارهاست.