هوشمندترین کیبورد اپل تاکنون.

iOS 8 بزرگترین تحولات را از زمان معرفی آیفون وارد کیبورد این سیستمعامل کردهاست. حالا میتوانید با یک لمس بهترین کلمه را برای تکمیل جملات خود انتخاب کنید. برای اولین بار میتوانید از کیبوردهای توسعهدهندگان استفاده کنید. تایپ کردن به زودی به تاریخ خواهد پیوست.

iOS 8 کلمات بعدی شما را حدس میزند.

حالا میتوانید تنها با چند لمس تمام متون خود را بنویسید. زیرا همزمان با اینکه متنی را مینویسید، کلمات مشخصی بر اساس نوشتههای پیشین و سبک نوشتاری شما به شما پیشنهاد دادهمیشود. iOS 8 نحوه نوشتار رسمی یا غیر رسمی شما را در نرمافزارهای Messages و Mail از هم تشخیص میدهد. قطعا نوع حرف زدن شما با همسرتان نسبت به رییستان بسیار متفاوت است، به همین دلیل iOS 8 اینکه متن خود را برای چه کسی مینویسید را نیز تشخیص داده و بر اساس آن کلمات را به شما پیشنهاد میدهد. اطلاعات مکالمات شما همواره بر روی دستگاه شما ذخیره میشوند، بنابراین کاملا شخصی و ایمن خواهند بود.

iOS 8 سبک نوشتاری شما را فرا میگیرد.

اگر معمولا پیامهای خود را به صورت غیر رسمی و با جملات کوتاه مینویسید، iOS 8 پس از مدتی آن را فرا گرفته و بر اساس آن کلمات مناسب را در Messages به شما پیشنهاد میکند.

iOS 8 نحوه ایمیل نوشتن شما را فرا میگیرد.

پیشبینیکننده کلمات به صورت خودکار در نرمافزارهای مختلف تنظیم شده تا بهترین کلمات را به شما پیشنهاد کند.

iOS 8 مخاطب متنی که مینویسید را شناسایی میکند

شما برای همکارتان، دوست صمیمیتان و یا سایر افراد، کلماتی مناسب و مرتبط را دریافت خواهید کرد.

iOS 8 مفهوم نوشتههای شما را درک میکند.

اگر شخصی از شما سوالی بپرسد، iOS 8 متوجه خواهد شد و حتی قبل از اینکه کلمهای بنویسید، پاسخهای همچون "بله" و یا "خیر" را پیشنهاد میکند.

پیشبینیکننده کلمات، برای همه زبانها.

موتور پیشبینیکننده کلمات برای زبانهای مختلف بهینهسازی شدهاست. بنابراین کلمات را درست بر اساس زبان شما پیشنهاد خواهد کرد. همچنین پس از مدتی که با کیبورد خود کار کردید کلمات و عبارتهای زبان شما را فرا گرفته و به شما پیشنهاد میکند.

زبانهایی که پشتیبانی میشوند عبارتند از انگلیسی مخصوص کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی مخصوص کشور برزیل، اسپانیایی و تایلندی. همچنین متون نوشته شده به زبانهای چینی ساده، چینی قدیمی و ژاپنی نیز توسط موتور پیشبینیکننده فرا گرفته میشوند.

تجربه استفاده از کیبوردهای تولیدی توسعهدهندگان.

به جای نوشتن، انگشت خود را بر روی حروف بلغزانید، یا اینکه از قالبهای قدیمی استفاده کنید. برای اولین بار iOS 8 کیبورد را برای توسعهدهندگان باز گذاشتهاست و شما میتوانید آنهایی که موردعلاقهتان هستند را انتخاب کنید.